làm bằng đại học 3 triệu
làm bằng đại học 3 triệu
Chuyên làm các loại bằng trên toàn quốc.

DỊCH VỤ LÀM BẰNG CẤP TOÀN QUỐC

Chuyên làm các loại bằng trên toàn quốc. Làm bằng đại học, làm bằng cao đẳng, làm bằng trung cấp, làm bằng cấp 3. Làm chứng chỉ anh văn, làm chứng chỉ tin học, làm chứng chỉ ngoại ngữ. Làm chứng chỉ hành nghề xây dựng, làm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Làm chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, làm chứng chỉ quốc phòng, làm chứng chỉ đào tạo, làm chứng chỉ sơ cấp nghề

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM BẰNG

– Bằng Thạc sĩ : 10 Triệu ( gồm bằng, bảng điểm và 10 bản công chứng)

Bằng Đại học: 3 Triệu
( gồm bằng, bảng điểm và 05 bản công chứng)

– Bằng Cao đẳng: 2,5 Triệu
(gồm bằng, bảng điểm và 05 bản công chứng)

Bằng Trung Cấp: 2 Triệu
(gồm bằng, bảng điểm và 05 bản công chứng)

Bằng THCS, THPT (trước năm 2009): 1,5 Triệu (gồm bằng và 05 bản công chứng)

Bằng THCS, THPT (sau năm 2009): 1,5 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)

– TOEIC: 2 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)

Chứng chỉ Ngoại Ngữ ( Anh , Trung, Pháp,..) Theo Khung NLNN 6 Bậc: 1,5 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)
Chứng chỉ Ngoại Ngữ ( Anh văn, Trung, Pháp,..) A, B , C: 1 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)
Chứng chỉ Tin học ứng dụng, ứng dụng CNTT cơ bản: 1 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)